Razrabotki

Контрастните решения в икономиката – 1933 – 1939 г

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

21 страници - разработка

Съдържание

  1. Икономиката след Голямата депресия
  1. 1. Стимулиране на икономиката

1.2. Нов курс за трудовия пазар

1.3. Законът на Уогнър

  1. Конрасните решения в икономиката 1933-1939 г.
  2. Мюнхенска конференция
  3. Държавният регулативизъм
  4. Тоталният контрол
  5. Развитие на икономиката на развитите държави в навечерието на Втората световна война

Използвана литература:

  1. Л. Беров. Стопанска история.С., 1994
  2. Л. Беров, Ст. Цонев, В. Кацаркова. Обща стопанска история. Ч. I, С., 1963
  3. Нели Маданска, Производството по несъстоятелност, Издателство “Сиби”, София, 2003 г.