razrabotki

Контролът в управление на училището

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

15 страници - разработка

Съдържание:

 1. Увод
 2. Същност, функции и принципи на контрола;
 3. Видове контрол;
 4. Процес на контролиране;
 5. Нормативна база на контролната дейност

Литература:

 • Балкански П., Христоматия по управление на училището: теория и методи, С, 2003.
 • Бонева Б. Управленски аспекти на контрола в образованието, С 2001.
 • Каравельова С., Управление и развитие на човешкия потенциал, С, 2004.
 • Крейнър С., Ключови думи в мениджмънта, С, 2005.
 • Маджирова К., Директорът на училището и ефективният мениджмънт, С, 2002.
 • Маджирова К., Лидерство в управлението на училището, сп. Педагогика №8, 2012.