Razrabotki

Контрол в управление на училището

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 10 страници 

Тема: Контрол в управление на училището

Съдържание

 1. Въведение
 2. Изложение
  • Значение на контрола за управлението на училището
 3. Заключение

 

Използвана литература:

 • Ангелов А., Лидерство и мениджмънт, С, 1998.
 • Балкански П., Проблеми на емпиричното изследване на управлението на училището, НИО, С, 2000.
 • Балкански П., Училищен мениджмънт, С, 2001.
 • Бонева Б. Управленски аспекти на контрола в образованието, С 2001.
 • Закон за предучиличното и училищното образование.
 • Крейнър С., Ключови думи в мениджмънта, С, 2005.
 • Кръстева А. Иновации в училищното образование. Теоретични и приложни аспекти, Второ допълнително издание. В. Търново, 2004.
 • Маджирова К., Нови стратегии в педагогическия контрол, С, 1995.