razrabotki

Конфликти в детската градина- същност, причини, етапи, видове и стратегии за справяне

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

17 страници - разработка

Съдържание:

 1. За предучилищната възраст.
 2. Конфликти в детската градина:
  • същност на конфликтите;
  • причини за възникване на конфликтите;
  • етапи;
  • видове конфликти;
 3. Стратегии за справяне с конфликтите в детската градина.
  • игри;
  • театрализираната игра и ролята й за решаване на конфликти.
 1. Заключение.
 1. Литература.

    Литература:

 1. Богданова Н., „Решаване на конфликти в детската градина”,сп.Дом,дете,детска градина,бр.5, 1995г.
 2. Димитров Д.,Конфликтология, София, 2003г.
 3. Захариева Р.,”Семейството и детската градина-модели за култура на поведение”,сп.Дом,дете,детска градина,бр 6, 1995г.
 4. Колев К. История на педагогиката, Благоевград 2007г.
 5. Коцева Йо., „Ролята на театрализираната играпри разрешаване на конфликти”, сп.Предучилищна възпитание,бр.2, 1996г.
 6. Манчева Р.,Конфликти и конфликтно поведение, Благоевград 2005г.
 7. Миленски И., ”Педагогически средства за ръководене на детските взаимоотношения в играта”, сп.Предучилищно възпитание,бр.2,1996г.
 8. Симеонова Т., „Всичко започва от детството”,бр.6, 1995г.