razrabotki

Конфликти в училище и тяхното разрешаване

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

12 страници - реферат

Съдържание:

 1. Увод
 2. Същност на конфликта
 3. 3. Видове конфликти
 4. Междуличностни конфликти
 5. Източници на конфликти между учители и ученици
 6. Методите за разрешаването на конфликтите.
 7. Принципи за погасяване на конфликтите
 8. Начин за разрешаване на междуличностните конфликти
 9. Стратегии за решаване на конфликти
 10. Критични ситуации.
 11. Заключение

           

Използвана литература:

 1. Андреевa, Л., Социално познание и междуличностно взаимодействие”, С., 1998.
 2. Димитрова, Г., „Педагогическо общуване при възпитателния процес”, С., 1996.
 3. Манчева, Р., „Конфликти и конфликтно поведение”, Бл. 2006.