razrabotki

Конфликти между ученици и учители и начини за тяхното разрешаване

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

10 страници - реферат

Съдържание:

1. Същност на конфликта

  1. Източници на конфликти между учители и ученици
  2. Методи и принципи за разрешаването на конфликтите.
  3. Конфликтите в училище
  4. Заключение и изводи

Използвана литература:

  1. Андреевa, Л., Социално познание и междуличностно взаимодействие”, С., 1998.
  2. Димитрова, Г., „Педагогическо общуване при възпитателния процес”, С., 1996.
  3. Захариева, К., „Конфликтите в училище”, сп. „Компас” № 3. 1995.
  4. Манчева, Р., „Конфликти и конфликтно поведение”, Бл. 2006.