Razrabotki

Конфликтността в поведението на учениците

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

15 страници - разработка

Съдържание: 

 1. Увод
 2. Теоретични основи при разкриване природата на конфликтното поведение при учениците
 3. Конфликтно поведение на учениците
 4. Деформации в ценностната система на подрастващите и отношенията им с другите
 5. Педагогическо общуване за преодоляване на конфликтното поведение на учениците
 6. Заключение и изводи

Използвана литература:

 1. Арънсън, Елиът- Човекът -социално животно. 2009
 2. Бояджиева, Нели - Гняв и агресивно поведение при децата: Превенция, технологии, методи за справяне /Нели Бояджиева, Пепа Митева. - София
 3. Галтунг, Й. Разрешаване на конфликти: И двете плюс още нещо: Увод към работата с конфликти. С., 2005
 4. Димитров, Д. Конфликтология. С. 2003
 5. Манчева, Р., „Конфликти и конфликтно поведение”, Бл. 2006.
 6. Първанов, П. - Отклонения в поведението на учениците/ П.Първанов. София, 1980