razrabotki

Конфликтът в основата на правния спор

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

10 страници - курсова работа

                Съдържание:

 1. Увод
 2. Същност и значение на конфликта
 • Родово понятие, същност, фази на конфликта.
 1. Място и роля на конфликта.
 • Форми за разрешаване на спора.
 1. Теории за разрешаване на конфликтите.
 • Теория на Фройд
 • Теория на Сталин
 • Теория на Маркс
 1. Понятие за медиация. Медиацията като способ за разрешаване на правен спор.
 2. Медиация и арбитраж като способ за решаване на правен спор.

 Литература:

 1. Чанкова Д. – лекционен курс по Алтернативно разрешаване на спорове
 2. Институт за решаване на конфликти - http://www.icr-bg.org
 3. Чанкова, Д. Алтернативните способи за решаване на спорове- смяна на парадигмата? - Право и икономика, Май-Юни 1999
 4. Закон за медиацията.