razrabotki

Конфликтът е основата на правния спор

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

11 страници - курсова работа     

СЪДЪРЖАНИЕ:

  1. УВОД.
  2. ПОНЯТИЕ ЗА ПРАВЕН СПОР.
  3. ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ПРАВОРАЗДАВАНЕТО.
  4. ИСТИНА И ОБОСНОВАНОСТ В ПРАВОРАЗДАВАНЕТО.
  5. НАУЧНАТА ИСТИНА И ОБОСНОВАВАНЕ В ПРАВОРАЗДАВАНЕТО
  1. ИСТИНА И СПРАВЕДЛИВОСТ.
  2. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.

 ЛИТЕРАТУРА:

  1. Колев, Т. Теория на правораздавателната дейност,Т 2,С.,2009
  2. Колев, Т. Теория на правораздавателната дейност, Т 6,С., 2009
  3. Колев, Т. Законите в действие С., 1990