Razrabotki

Концептуален модел на Вирджиния Хендерсън в сестринските грижи

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 11 страници

Съдържание:

  1. Увод
  2. Основна идея в модела на Вирджиния Хендерсън
  3. Основни положения на модела
  4. Приоритет на потребностите предложени от Виктория Хендерсън
  5. Прилагане на модела на В. Хендерсен в сестринския процес
  6. Възможности за приложение на модифицирания модел на В. Хендерсън в сестринския процес
  7. Заключение

 

Литература:

  • Кръстева, Н. Теоретични основи на сестринските грижи. Пловдив, 2005
  • Мухина, С.,А., Тарновская, И., И. Теоретични основи на сестринските грижи. Издателски център на му – Плевен, 2006