Razrabotki

Кръстоносни походи

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 13 страници

Съдържание:

 1. Зараждане на кръстоносните походи
 2. Идея и предпоставки за кръстоносните походи
 3. Причини за възникване на Кръстоносните походи
 4. Първи Кръстоносен поход 1096 – 1099

Последици от Първия кръстоносен поход

 1. Втори Кръстоносен поход 1147 – 1149
 2. Трети Кръстоносен поход 1189 – 1192
 3. Заключение

 

         Използвана литература:

 1. Александър Е., История на международните отношения, Благоевград 2005 – стр. 50
 2. Бакалов Г., Ангелов П., История на средните векове, Просвета, 1991 г. – 145 стр.
 3. Гоф Ж., Цивилизацията на средновековния Запад, Агата, 1998 г. – 88 стр.
 4. Койчева, Е. Първите кръстоносни походи на Балканите. Векове, С., 2004, 186 – 192.