Razrabotki

Култура на траките. Морска култура на траките – II-I хил.пр.н.е.

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 11 страници

Съдържание:

  1. Тракийски държавни обединения
  2. Култура на древните траки
  3. Морска култура на траките

Литература:

  1. Ботева-Боянова, Д., Проблеми на тракийската история и култура, София 2000.
  2. Кацаров, Г., Битът на старите траки според класическите писатели, сб. БАН, 1, 1913, 1-97.
  3. Маразов, Ив. Митология на траките. София 1994.
  4. Михайлов, Г., Траките, София 1972.
  5. Тачева, М., История на българските земи в древността, ч. II, С 1987.
  6. Фол, Ал., История на българските земи в древността, ч. I, София 1997.
  7. Фол, Ал., Тракийската култура: казано и премълчано. София 1995.