Razrabotki

Културни различия

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 11 страници

Съдържание

  1. Глобална култура
  2. Културно обогатяване
  3. Расизъм и дискриминация свързани с културните различия
  4. Заключение

Използвана литература

  1. Боева, Б., „Мениджмънт в условията на интернационализация и глобализация“, УНСС, с., 2014.
  2. Иванов, И.Интеркултурно образование. Шумен,1999.
  3. Иванов, И. Диференциална педагогика. -Ш., 2002.
  4. Кънев, М., Глобализация и държавност, Свищов, 2010.
  5. Проданов, В., Културата в прага на трихилядолетието, Фондация „Човещина”, С., 2000.