Razrabotki

Където има общество, там има и право

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 8 страници

 

Съдържание

Въведение

Ако приемем, че правото е сложен конгломерат от разнообразни политически, икономически, национални, религиозни, битови култури и социални образования, то можем да заключим, че многообразието на обществената структура е нейното богатство, тъй като е източникът, от който се пораждат движещите сили на общественото развитие............

Изложение

Безспорен е въпросът че „Където има общество, там има и право“, тъй като обществото е система от индивиди и система от обществени отношения и връзки, в рамките на които социалните субекти се взаимодействат, като реализират права и задължения по повод определени блага от материален или духовен характер, с помощта на които се задоволяват потребности и интереси. Обществените отношения са от важно значение и за правото, тъй като...................

Заключение


Литература:

  • Ташев Р., Обща теория на правото. Основни правни понятия (четвърто преработено и допълнено издание), С., 2010 г.
  • Колев, Т., Истина, обоснованост, справедливост, С, 2011
  • Ганев В., Обща теория на правото (Юридически факти и Субекти на правото)
  • Торбов Ц., Обща теория на правото, С., 2002 г.