Razrabotki

Лидерски стилове на работното място

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 18 страници

Съдържание:

1. Увод

2. Типове лидерски поведения в организацията

3. Стилът на управление – фактор за ефективност на организацията

4. Значение на комуникационната връзка за лидер и стила на ръководство

5. Фактори, които влияят върху ефективността на ръководството

6. Заключение

 

Литература:

  • Александров К., Мениджмънт на организации и предприятия, София: Лиа, 1995
  • Ангелов А., Основи на мениджмънта, София: Тракия-М, 1998
  • Андреева М., Обща теория на мениджмънта, София: Галактика, 1996
  • Доралийски А., Основи на управлението, Варна, Унив. издателство, 1997
  • Захариев Е., Управление на фирмата, Свищов, 1997
  • Янкулов Явор, Мениджъмнт. – София: Тилиа, 1997