Razrabotki

Лидерски теории и подходи

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 21 страници

Съдържание:

 1. Увод
 2. Понятието „Лидер”
 3. Определение на лидерство
 4. Теории за лидерство
 5. Теории за произхода на лидерството
 6. Концепция за лидерство и основни теории и модели
 7. Заключение

Използвана литература:

 • Андреева, Л., “Социално познание и междуличностно взаимодействие”, 1998.
 • Андреева М., Обща теория на мениджмънта, София: Галактика, 1996.
 • Джонев, С., “Социална психология”, том 3, Малките групи, С.,1998.
 • Савов В., Основи на управлението, София: Стопанство, 1996
 • Стоицова, Т., „Живеем с другите – социопсихологически проблеми”, изд. Нов български университет, С., 1998.