Razrabotki

Лидерство и стилове на ръководство

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 15 страници

Съдържание:

  1. Увод
  2. Определение на лидерство
  3. Стил на Ръководство и Лидерство
  4. Типология на лидерските стилове

Използвана литература:

  • Андреева М., Обща теория на мениджмънта, София: Галактика, 1996
  • Палешутски К, Мениджмънт, Благоевград: ЮЗУ, 1999
  • Пачев Т., Управление на персонала, София: Стопанство 1999
  • Савов В., Основи на управлението, София: Стопанство, 1996
  • Прайд У., О. Феръл - “Маркетинг: Концепции и стратегии”, изд. “ФорКом”, 2005 г.
  • Ръководство по статистика, изд. „Абагар”, 2004 г.