Razrabotki

Лидерство. Стилове на лидерско поведение

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 страници - разработка

Съдържание:

 1. Увод
 2. Понятието “Лидер”
 3. Определение на лидерство
 4. Теории
  • харизматична
  • ситуационна
  • ролева
 1. Лидерски стилове

5.1. Авторитарен стил

5.2. Демократичен стил

5.3. Либерален стил

 1. Заключени
 2. Литература

1.Андреева, Л., “Социално познание и междуличностно взаимодействие”, 1998 г

2.Джонев, С., “Социална психология”, том 3, Малките групи, С.,1998.

3.Стоицова, Т., „Живеем с другите – социопсихологически проблеми”, изд. Нов български университет, С., 1998.