Razrabotki

Лични продажби

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

22 страници - курсова работа

Съдържание

 1. Увод
 2. Анализ и характеристика на личните продажб
 3. Личните продажби в маркетинговия микс.
 4. Връзка между маркетинга и продаването

Използвана литература:

 1. Аврамов В. Комуникационна политика на фирмата. Издателство „Сиела“, 2003.
 2. Костова С. , Петров И. Продаване и управление на продажбите. Тракия-М  2002.
 3. Котлър Ф.  и колектив. Еволюция на маркетинга.
 4. Класова С.  и колектив. Маркетинг. Университетско издателство “Стопанство” 2002.
 5. Ушева, М. Управление на продажбите и бизнес логистика“. Бл., 2017.
 6. Доганов Д.  и колектив. Интегрирани маркетингови комуникации.   Университетско издателство “Стопанство” 2003.
 7.  Менчева Л. ,Лозанов О. Маркетингови комуникации. Тракия-М  2003.
 8.  Котлър Ф. Управление на маркетинга. Издателство: “Графета”.
 9. Хетън А. Планирането в маркетинга. ИнфоДар 2000.