Razrabotki

Личностен профил на учениците

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

16 страници - разработка

Съдържание:

  1. Увод
  2. Начална училищна възраст
  3. Средна училищна възраст
  4. Горна училищна възраст

Използвана литература:

  1. Василева, М. – Педагогическа психология, С., 1993
  2. Десев, Л. – Педагогическа психология, С. 1991
  3. Леви, Л. – Увод в психологията, С. 2000
  4. Письов, Г., Десев, Л. – Кратък речник по психология, С., 1981