razrabotki

Личностните конфликти в училище

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - реферат

Съдържание:

  1. Увод
  1. Същност на конфликта
  1. Конфликтите в училище
  1. Източници на конфликти между учители и ученици

Използвана литература:

  1. Андреевa, Л., Социално познание и междуличностно взаимодействие”, С., 1998.
  2. Димитрова, Г., „Педагогическо общуване при възпитателния процес”, С., 1996.
  3. Димитров, Д. Й., „Конфликтология” 2-ро доп. Изд. С., УИ „Стопанство”, 2004.
  4. Захариева, К., „Конфликтите в училище”, сп. „Компас” № 3. 1995.
  5. Манчева, Р., „Конфликти и конфликтно поведение”, Бл. 2006.