Razrabotki

Личността на преподавателя в образованието

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 16 страници

Съдържание

 1. Увод
 2. Личността на преподавателя в образованието
 3. Функции и качества на преподавателя
 4. Развитие на ролята на педагозите
 5. Изводи


Литература:

 • Андреев, М. (Сп., „Педагогика“. 2008/№4,
 • Величков, А., Личност и вътрешна мотивация. Психология на вътрешния контрол. С., 1999
 • Бонева, Л. Професионалното усъвършенстване, квалификацията и развитието – важни фактори за мотивиране на учителските кадри.//Сп. Педагогика, бр.1/2009.
 • Жекова, С. Характеристика на една професия. Народна просвета. С.,1982.
 • Жекова, С. Психология на учителя. Народна просвета, С., 1984.
 • Захаринова, М. Мотивация и професионална адаптация.//Сп. Образование и професия. бр.3/1996.
 • Мереджанова, Я. Прогесионално и кариерно развитие в структурата на една академична проблематика//сп. Педагогика, бр. 6/2002.