Razrabotki

Макро-икономическо равновесие. Кейнсиански и класически модел.

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 18 страници

Съдържание:

  1. Класически модел на стопанско равновесие
  1. Теория за рационалните очаквания и крахът на активната /целенасочената/ политика.
  1. Възгледи на монетаристите и кейнсианците за монетарното правило

3.1. Парите и съвкупното търсене: кейнсиански възглед

3.2. Пари, цени и монетарна политика: монетаризъм

3.3. Експанзионистична монетарна политика

3.4. Рестриктивна монетарна политика

  1. Сравнителна характеристика на монетаристки и кейнсияански модел

4.1. Монетарен подход към модела „AS – AD”

  1. Нова класическа и икономическа теория. Теория за рационалните очаквания
  1. Заключение

Използвана литература: 

  1. Дж. М., Кейнс. Обща теория на заетостта, лихвите и парите. Изд. „Хр. Ботев”, София 1994.
  2. Г. Хартман. Пазарна икономика. Част I и II, Изд. „Булвест – 2000”, София 2003.
  3. И. Димов. Обща икономическа теория. Изд. „Абагар”, В. Търново 2004.
  4. Записки от лекции