Razrabotki

Малките социални групи

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

10 страници - разработка

Съдържание:

 1. Формиране на понятието група
 2. Личността включена в групи

2.1. Характеристика на хора, които представляват групата

 1. Причини за сформиране на група
 2. Малката група. Класификация и разделение
 3. Групова динамика в малките групи
 4. Взимане на решения в малката социална група
 5. Ролята на лидера в малките социални групи

Използвана литература:

 1. Андреева, Л., „Социална психология”. Христоматия, изд. Дилок, София 2001г.
 2. Тодорова, Е., „Социална психология”. Изд.София „Климент Охридски”, 1992 г.
 3. Джонев, С., „Социална психология Том 3”.Изд.Софи-р.София -1996г.
 4. Стоицова, Т., ”Живеем с другите – социалнопсихологични проблеми”. Изд.Нов български университет. София, 1998г.