Razrabotki

Малки групи – определение, видове. Групова динамика. Групово вземане на решения

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 страници - разработка

Съдържание:

 1. Малки групи. Въведение в проблематиката
 2. Малката група. Класификация и разделение
 3. Определения за малките обществени групи
 4. Основи на груповото поведение
 5. Видове малки обществени групи
 6. Социална психология на малките обществени групи
 7. Групова динамика в малките групи
 8. Взимане на решения в малката социална група


Използвана литература:

 1. Андреева, Л., „Социална психология. Христоматия”, София 1998 г.
 2. Градев, Д., Л., Андреева. ”Социална психология – христоматия”. Изд.Дилок, София 2001г.
 3. Стоицова, Т., ”Живеем с другите – социалнопсихологични проблеми”. Изд. Нов български университет., София 1998 г.