Razrabotki

Марка на общността

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 12 страници

Съдържание:

 1. Увод
 2. Марка на общността       
 3. Функции на марката
 4. Условия на които трябва да отговаря Марката на общността
 5. Нова регламентация на Марката на общността
 6. Значение на Марката на общността за бизнеса
 7. Защита на Марката на общността

Използвана литература:

 • Борисов, О., Право на Европейския съюз. София, 2007.
 • Владимиров, Ив., „Търговско право“, С., 2000.
 • Попова, Ж., Право на Европейския съюз, С.,
 • Основни договори на ЕС -сборник НА, С.,2004