Razrabotki

Маркетингов анализ на компанията „Стела Артоа“

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 20 страници 

Съдържание

УВОД        

Анализ на компанията „Стела Артоа“         

I.       Продукти в маркетинговия микс на бранда

II.      Място в маркетинговия микс на бранда

III.     Цена в маркетинговия микс

IV.     Промоции в маркетинговия микс

V.      Пазар

VI. Целева група

ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

БИБЛИОГРАФИЯ        

  1. Григорова, В. Маркетинг. Цикъл лекции. С. 2002 г.
  2. Димитракиева, Светлана. Въведение в маркетинга. Варна, ТУ, 2002 г.
  3. Котлър, Ф. Управление на маркетинга. С. изд. "Класика и стил", 2002г.
  4. Марчевски, И., Йорданов, Р. Основи на маркетинга. Велико Търново. Изд.„Абагар”
  5. Холис, Н. Успешният бранд. С. изд. „Изток-запад”. 2017 г.
  6. Anheuser-Bush InBev. Investor Seminar. 2019.//ab-inbev.com

https://www.ab-inbev.com/content/dam/universaltemplate/ab-inbev/investors/presentations-pdf-archive/presentations/2019/Portfolio-Overview-Commercial-Priorties-Marcel-Marcondes-Optimize.

  1. //statista.com

https://www.statista.com/outlook/10010000/100/beer/worldwide

  1. //stellartois.com

https://www.stellaartois.com/en_gb/heritage.

  1. Lischer, Brian. What is Brand Architecture and How Does it Impact Your Business?.//ignytebrands.com

https://www.ignytebrands.com/brand-architecture-creating-clarity-from-chaos/