Razrabotki

Маркетингов план на фирма „Хепи Бий“

Продажна цена Цена 50.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Маркетингов план на фирма - 29 страници 

Съдържание: 

 

Увод

Теоретичен анализ на маркетингов план

 1. Маркетингов план
 2. Стратегия за конкурентност
 3. Маркетингова стратегия
 4. Реклама

 

Маркетингов инструментариум  на фирма

 1. Маркетингово проучване

1.1.SWOT анализ

 1. 2. Проучване на пазара
 2. 3. Сегментиране на групите потребители
 3. Маркетингов план на фирма „Хепи Бий“
  • Продуктова политика
  • Конкурентно предимство

2.3. Дистрибуционна политика и канали за реализация

2.4. Ценова политика

2.5. Реклама

 

Заключение

 

Използвана литература: 

 • Георгиев Г. - „Промишлено рибовъдство”, изд. „Проф. Марин Дринов”, 2002 г.
 • Николов Н., М. Георгиева - "Икономика и организация на промишлеността", 2002 г.
 • Прайд У., О. Феръл - “Маркетинг: Концепции и стратегии”, изд. “ФорКом”, 2005 г.
 • Ръководство по статистика, изд. „Абагар”, 2004 г.
 • Славова Ир., - “Бизнесплан” изд. “Тилиа”, С., 2007 г.
 • Маринова Е., Маркетинг. Варна 1996
 • Палешутски К., Управление на средни и големи фирми. Благоевград, 2011
 • Пехливанов В., Учебник по маркетинг, София, 2011
 • Стефанова Д., Стратегически компоненти на PR - планирането, Благоевград, 2011
 • Янева, Д. Стратегически маркетинг. Издателство „Неофит Рилски“ Благоевград, 2017.
 • Porter M.E., Competitive Strategy, Macmilan, N.Y., 2000, p. 4