Razrabotki

Медиите и общественото мнение

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 15 страници

Съдържание

 1. Въведение
 1. Дефиниране на понятието „обществено мнение“
 1. Общественото мнение и медии
 1. Структура, функции и елементи
 1. Форми на проявление и структура на общественото мнение
 1. Съвременни медийни тенденции. Медии и общество
 1. Медиите като средство за масова информация. Медийна култура
 1. Изводи за общественото мнение

Литература:

 1. Липман, У. Общественото мнение. С., 2001.
 2. Пейчева, Д., Икономика и комуникации. Светът на комуникациите или медиалното общество, София, 2003.
 3. Петев, Т., Теории за масовата комуникация, С., 2004.
 4. Спасов, О., Новите млади и новите медии, София, 2009.