Razrabotki

Медиите – четвъртата власт

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 16 страници

Съдържание

 1. Въведение
 1. Mедиите като „четвърта власт”- исторически и теоретичен прочит на понятието, концепцията, метафората

2.1. Медиите като „четвърта власт” – исторически прочит

2.2. Модерни теории за „свободата на печата“. Четирите доктрини за печата

2.3. Модела за отношения медии – политика.

 1. Медии и политика – отношения на взаимозависимост и контрол
 2. Конституиране на „четвъртата власт“ след демократичните промени в България
 3. Политейнмънт в годините на преход в България

5.1. Прояви на политейнмънт в българското телевизионно пространство

 1. Заключение


Използвана литература:

 • Алфандари, Елиезер, Медии и власт, журналистиката между свободата на словото и социалната отговорност, София, изд. Проф. М. Дринов, 2000.
 • Гидънс, Антъни. Социология, София, изд. Прозорец, 2003.
 • Инджов, Иво. Медиите- между свободата, политиката и бизнеса, София, изд. Институт за модерна политика, 2011.
 • Кийн, Джон. Медиите и Демокрацията, София, изд. „ЛИК“, 1999.
 • Попова, Мария. „Инфотейнмънт”, в: „Дигиталните медии. Речник на основните понятия”, съст. Пешева, Маргирита / Петров, Милко / Попова, Мария, София, изд. „Фабер”, 2012.
 • Пейчева, Д. Масмедийното въздействие. 2014.
 • Спасов, Орлин, Преходът и медиите. Политика на репрезентация. България (1989-2000),София, изд. УИ „Св.Климент Охридски“, 2000.