Razrabotki

Международен тероризъм – възникване, генезис, съвременно състояние

Продажна цена Цена 45.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

19 страници - курсова работа

Съдържание:

 1. Същност на тероризма. Международен тероризъм
 1. Възникване и същност на тероризма
 1. Съвременен тероризъм
 1. Динамика на тероризма
 1. Общи изводи
 1. Заключение

Използвана литература:

 1. Докладът е изнесен на Първи международен балкански симпозиум проведен в Одрин, Турция 20-21 април 2000г.
 2. Дърмов, М., Радикалният ислямски тероризъм – новото предизвикателство за сигурността в началото на 21 век. Сп. Международни отношения. , бр.6/2001.
 3. Загоров, О., Тероризмът: Психология, идеология, геополитика, Военно издателство, 2007г.;
 4. Йотов, Б., „Наказателноправна характеристика на тероризма”, С., 1997.
 5. Колев, К., Семантичен анализ на явлението “тероризъм”, Военен журнал № 3, 2008.
 6. Попов, Хр., „Тероризмът. Психосоциални корени, последствия и интервенции”, С., 2005.
 7. Проданов, Васил. Секюритизацията и десекюритизацията като характеристики на съвременните общества.//Международни отношения, 2010.
 8. Станчев, Ив., „Контратерористични рейдове”, С., 2007.
 9. Стефанов, Г., „Теория на междунардната сигурност”, С., 2008.
 10. Стоянов, Г., „Тероризъм история и генезис” Военно издателство, 2003.
 11. Шалиан, Ж., История на тероризма от Античността до Ал Кайда, изд. Леге Артис, 2008.