Razrabotki

Международна политика и дипломация в Древния свят: Египет

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 9 страници

Съдържание:

1.Въведение

2.Държавно устройство

3.Периодизация

- Ранно царство (Архаичен период)

- Старо царство

- Първи преходен период

- Средно царство

- Втори преходен период

- Ново царство

4.Международна дипломация и политика на Древен Египет

5.Упадък и гибел на Египет

6.Използвана литература

 

Използвана литература:

  1. Александров, Е. „История на международните отношения”, университетско издателство „Н.Рилски”, Благоевград 2005
  2. Базак А.Н., Войнич Н.Е. „История древнего мира. Древний восток”, Минск, Харвест 1998

3.Бонгард-Левина Г.М. „Древние цивилизации”

4.Громаков Б.С. „История государства и права зарубежных стран”

5.Замаровски В. „Седемте чудеса на света” Наука и изкуство,София 1985

6.Яковец Ю.В. „История цивилизаций”,Москва 1997