Razrabotki

Международни отношения и национална сигурност

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

16 страници - курсова работа

Съдържание:

 1. Увод
 2. Изложение
 3. Сигурност на обществото
 4. Същност на националната система на сигурност
 5. Сигурност срещу неприкосновеност
 6. Принципи за гарантиране на сигурността
 7. Субекти и обекти на националната сигурност

5.1 Обща характеристика на субектите на националната сигурност

5.2. Обекти на сигурността

6.Основни заплахи пред международната сигурност

 • Заключение

Използвана литература:

 • Бахчеванов Г. “Система за национална сигурност” В.а “Г.С.Раковски”. С. 2007
 • Генов Г. ред. Алтернативи на политиката за сигурност на Република България в условията на демократичен преход, С., 1998
 • Гюров, Р. Модел за изграждане на система за киберсигурност. В: Защита на личните данни в контекста на информационната сигурност. Сборник научни трудове. Ш., 2013.
 • Дракър, П. Мениджмънт предизвикателствата на 21 век. С., 2005.
 • Слатински, Н. Сигурността. Същност. Смисъл. Съдържание. С., 2011.
 • Стефанов, Г., „Теория на междунардната сигурност”, С., 2008.