razrabotki

Мениджмънтът на класната стая като работна среда

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 страници - реферат

Съдържание:

 1. Роля на педагогическата хигиена, училищната хигиена и педагогическата ергономия за мениджмънтът на класаната стая

1.1 Разбиране спецификата и ролята на педагогическата и училищната хигиена, на педагогическата ергономия за мениджмънта на класната стая

 1. Хигиенни и ергономични изисквания към класната стая и другите основни училищни помещения - осмисляне на хигиенните и ергономични изисквания към основните помещения в училище

2.1. Класната стая като работна (физическа ) среда

2.2. Учебните лаборатории

2.3. Физкултурният салон

2.4. Коридорите

2.5. Учителската стая

2.6. Ученическите столове е бюфети

2.7. Обща физкултурна площадка

 1. Ученически и преподавателски работни места -запознаване с хигиенните и ергономичните изисквания спрямо
  • Ученическия чин
  • Училищното бюро
  • Класната дъска
 1. Микроклимат в класната стая и училището-разглеждане на основните компоненти на микроклимата в класната стая и училището
  • Осветлението
  • Вентилацията
  • Отоплението
  • Водоснабдяването и др.
 1. Адаптация на класната стая и занималнята на деца със специални образователни потребности - осмисляне на адаптационните промени в класната стая и занималнята за деца със специални образователни потребности
  • Физическо пространство
  • Основни мебели и оборудване
  • Работни повърхности
 2. Използвана литература:
 3. Иванов, Ив. Мениджмънт на класа – една нова (стара) тема. В сб. „Общество на знанието и образование за всички” . С., 2003.
 4. Димчев, Д. И др. Хигиена. С 1978.
 5. Тодорина, Д. Мениджмънт на класа – Бл. ,2005.
 6. Мутафов, Ст., Ив. Иванов. Педагогическа хигиена. Шумен 1996.
 7. Чинчева, Ст.. Методични основи на здравното обучение и възпитание. Благоевград 1999.