razrabotki

Мениджмънт на класа като учебна среда (управленско-организационен аспект)

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 страници - разработка

Съдържание:

 1. Традиционен подход за организация на учебните занятия с класа
  • Предварителна подготовка на учителя за учебната година
  • Непосредствена подготовка на учителя за урока
 1. Продуктивна педагогическа технология за организаиране на учебно-възпитателния процес
  • Размишляване и сравняване
  • Избор на технология
  • Проектиране на процеса
  • Преустройство на урока
  • Подготовка на основателното
  • Раздяла с илюзиите
  • Използване на принципи
  • Диагностика
  • Избор на метод

2.10.Прогнозиране

2.11. Оптимизране

2.12. Съставяне на план

 1. Конструиране на учебните занятия чрез личностно-ориентиран тип технология
  • Поседователна структура
  • Блокова структура
  • Разнородни концепции
  • Еднородна дейност
  • Групова работа
  • Ситуативна структура
  • Индивидуални програми
  • Използвана литература
  • Иванов,Ив.Мениджмънт на класа. Благоевград 2005г.
  • Подласий,И.,П., Продуктивна педагогика, Москва 2003г.
  • Тодорина, Д. Мениджмънт на класа – Бл. ,2005.
  • Тодорина, Д. Урокът – основна организационна форма на обучение. В пегадогиката от Ат. Попов и др.Благоевград, 2000г.
  • Хуторской, А. Съвременна педагогическа иновация на урока.