razrabotki

Мениджмънт на класната дисциплина и на ученическо поведение

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

16 страници - реферат

Съдържание

Теоретична част:

  1. Анализ на мениджмънт на класната дисциплина и на училищното поведение

Практична част:  

Стратегии за училищна политика

Литература:

  1. Бонева Б. Управленски аспекти на контрола в образованието, С., 2001.
  2. Димитрова, Г., „Педагогическо общуване при възпитателния процес”, С., 1996
  3. Балкански П., Христоматия по управление на училището: теория и методи, С., 2003.
  4. Иванов, Ив., „Мениджмънт на класа, - една нова стара тема”, С., 2003
  5. Иванов, И. Мениджмънт на ученическия клас. - Ш., 2005
  6. Тодорина, Д., и кол. „Накъде след уроците”
  7. Тодорина, Д., „Мениджмънт на класа”, Бл., 2005