Razrabotki

Мениджмънт на конфликтите

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 16 страници

Съдържание:

Въведение

 1. Характеристика на междуличностните конфликти.
 2. Предпоставки за конфликти.
 3. Видове конфликти в трудовия колектив.
 4. Конфликт на интереси в държавната администрация
 5. Влияние на системата за управление на човешките ресурси върху конфликта на интереси в държавната администрация

Заключение

Използвана литература:

 1. Гибсън,Р., Преосмисляне на бъдещето, Екслибрис, 2003
 2. Дени,Р., Мотивирай и спечели, Софтпрес, 2006
 3. Дракър, П., Мениджмънт предизвикателствата на 21 век, Класика и стил, С., 2001
 4. Илиева, С., Организационно развитие, СУ., 2006
 5. Панайотов, Д., Мениджмънт и лидерство, НБУ, 2008
 6. Паунов, М., Организационно поведение, Сиела, С., 2006