Razrabotki

Мениджърът като централна фигура в процеса на управление

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 17 страници

Съдържание:

 1. Мениджърът централна фигура в процеса на управление
 2. Дейности задачи на мениджърите
 3. Подходи към дейността на мениджърите
 4. Видове мениджъри и техните характеристики

4.1. Мениджърски функции.


Използвана литература:

 • Балканска П., Мениджърът като лидер или как тези две позиции да се съвместят. Здравен мениджмънт, том 3, 5, 11-14, 2009
 • Бобина, М., Д. Съботинова, „Културни характеристики на българския мениджмънт“//Сп. Икономически изследвания, № 2, 2015
 • Василев, В.,, Теория на управлението, Благоевград, 2003
 • Донъли, Дж., Дж. Л. Гибсън, Дж. М. Иванчевич, „Основи на мениджмънта“, С., 1997
 • Любомирова, В., „Мениджмънт и говеранс – разлики като типове управление в политиката и държавата“//Сп. Международни отношения, № 3, 2014
 • Палешутски, К., „Управление на средни и големи фирми“, Бл., 2011
 • Рюфие, Ж., „Моралът на мениджъра: социология за управляващи“//Сп. Социологически проблеми, № Специален брой, 2015