Razrabotki

Метали. Формообразуване чрез рязане

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 18 страници

Съдържание:

  1. Увод
  2. Видове рязане на металите

2.1. Термично рязане на металите

  1. Предпочитани методи за рязане на металите

Използвана литература:

  1. Даракчиев, Б., Славов, К., Дончева, Л., Ангелов, С., Строителни материали. С., ДИ „Техника“, 1990.
  2. Брозиг, К., Строителни материали. С., ИК „Ракла“, 2001.
  3. Танев, С., Метални конструкции част I. Елементи и съединения. С., ВСУ „Л. Каравелов“, 2003.”
  4. Панайотов, П., Материали и заготовки, с.,Просвета, 2005г.