razrabotki

Методика за диагностициране на етнокултурни отношения при учениците

Продажна цена Цена 60.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

18 страници - диагностично изследване

Съдържание

 1. Увод
 2. Обект на изследването
 3. Предмет на изследването
 4. Цел на изследването
 5. Задачи на изследването
 6. Диагностична хипотеза
 7. Методика на изследването
 8. Представяне на резултатите
 9. Интерпретация на резултатите
 10. Изводи и препоръки

Използвана литература:

 1. Социалнопедагогическа диагностика - Т. Попкочев - Благоевград (2015).
 2. Социология. С. Прозорец - Антъни Гидънс (2003).
 3. ”Изборът на ценности при деца от български и ромски етнос”: сравнителни характеристики в сборник „Личностно развитие на учениците в съвременното образование и общество” - Т. Попкочев - Благоевград, Том 3, стр.99-107.