razrabotki

Методика на изучаване на трицифрени числа

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.
  1. Увод
  2. Методика на изучаване на трицифрени числа

Meтоди за формиране на понятие за трицифрени числа

Формиране на понятие за количествена характеристика на трицифрените числа.

Запознаване с наименованията на числата.

/Упражнения/

Запознаване със записа на числото.  

/Упражнения/

Сравняване на трицифрени числа (основен подход – аналогията).

/Упражнения/

Мястото на числата в редицата на естествените числа

/Упражнения/

Методи за формиране на знания за десетичната бройна система

/Упражнения/

Използвана литература:

  1. Вълчев, P.,   Интерактивни   методи   и   групова   работа   в междукултурното образование, С., 2004
  2. Гюрова, В., В.Божилова и др., Интерактивността в учебния процес, С., 2006
  3. Манова, А. Методика за обучение на учениците за решаване на текстови задачи - В: Методика на обучението по математика в началните класове. Благоевград, 1997.
  4. Манова, А., Р. Рангелова, Ю. Гарчева. Книга за учителя по математика за 2 клас. С., Просвета
  5. Стоименова, Я. Умения на учениците за решаване на творчески задачи по математика в 3 клас. - Начално образование, 2000, №3.