razrabotki

Методически правила в архивната система

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

10 страници - реферат

Съдържание:

  1. Увод
  2. Архивна система на България
  3. Методически правила в архивната система
  4. Методическа работа
  5. Методически кодекс
  6. Заключение

Използвана литература:

  1. Нейнова,. А. – българска национална архивна система като централен модел;
  2. Кузманова, М. – Разпределение на документалния материал от държавния архивен фонд между архивите в България
  3. http://www.archives.government.bg - Уебсайт на Държавна агенция “Архиви”.
  4. Закон за Държавния архивен фонд