Razrabotki

Методи за изследване на електрическата активност на мускулите. Електромиография

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 25 страници

Съдържание

 1. Въведение
 2. Клинична ЕМГ – същност, особености
  • Същност на ЕМГ
  • Видове ЕМГ
  • Кинезиологична ЕМГ
  • Двигателни единици (ДЕ). Същност.
 1. Физически модел

3.1. Метод на регистрация

 • Характеристика на нормалната иглова ЕМГ
 1. Използване
 1. Принцип на работа
 1. Патологични промени в електромиограмата

6.1. Наличие на спонтанна електрична активност

6.2. Патологични промени в типа на ЕМГ при волево мускулно съкращение.

 1. ЕМГ промени при различни заболявания

7.1. ЕМГ промени при първично мускулно заболяване.

7.2. ЕМГ промени при неврогенни увреждания.

7.3. ЕМГ промени при болестни процеси в нервно-мускулния синапс.

7.4. ЕМГ промени при неврологични заболявания.

 1. Заключение
 1. Използвана литература

Използвана литература:

 1. Гусев,Е,М и., А. Н. Конналов, Г. Бърд. Неврология и неврохирургия, 2000 г.
 2. Неврология – проф. П. Шотеков, МИ „Арсо”, С., 2004г.
 3. Кинезиология – И. Калчев, Е. Морова, университетско издателство „Св. Климент Охридски”, С., 1993 г.
 4. Търнев И, Варон Р, Ангеличева В, Гергелчева В, Гудинг Р, Йол Б, Ишпекова Б, Кинг Р, Райчева М, Каменов З, Чернинкова С, Томов А, Петков Р, Божинова В, Кацарова М, Шмаров А, Литвиненко И, Тинчева Р, Цеков Х, Борисов П, Бужов Б, Петрова Ю, П.К. Томас, Калайджиева Л. Конгенитална катаракта, лицев дизморфизъм, невропатия /ККЛДН/ синдром при цигани – чист дефект на РНК полимераза ІІ – медиирана транскрибция. Българска неврология 2005, том 5/брой 3; 142-147.
 5. Albena Jordanova, V. Stoyanova, M. Uzunova, I. Litvinenko, I. Simeonova, I. Kremensky: Preclinical diagnosis of spinal muscular atrophy type III in a bulgarian pedigree with a recombination. Balkan Journal of Clinical Laboratory 1995, 3: 8 -12.