Razrabotki

Методи за психологическо въздействие върху лишените от свобода

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 страници - разработка


Съдържание:

1. Въведение в поведението на личността лишена от свобода

2. Методология и методика на изследване на престъпното поведение

3.Методи на психологическо въздействие при извършители на насилствени престъпления

4. Обобщение

Литература:

  • Григоров, Ив., Юридическа психология. 2008.
  • Маджаров, Е., „Юридическа психология“ Албатрос, Варненски свободен университет, (втора книга). София, 2007
  • Маджаров, Е.,:Психологическото портретиране на Правонарушители“, изд. Сиела, София, 2011.
  • Център за изследване на демокрацията, доклад „Пенитенциарната политика и система в Република Бългаиря, 2011.