razrabotki

Методи за стимулиране на въображението в обучението по изобразително изкуство

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

12 страници - реферат

Съдържание:

 1. Задачи и цели на изобразителното изкуство
 1. Използване на въображението в обучението по изобразителното изкуство
 1. Развитие на въображението чрез вълшебни приказки
 1. Особености на детското въображение и фантазия
 1. Методи за стимулиране на въображението по изобразително изкуство
 2. Видове въображение

Литература:

 1. Андреев, М. Някои актуални интерпретации на интегративните тенденции в обучението. – Народна просвета, 1983, №4.
 2. Василева, Е. Детето в началното училище. С., Фондация „Просвета”, 2002.
 3. Василева, Е. Съвременното начално училище. С., Фондация „Просвета”, 2008.
 4. Гетова, Д. и колектив. Роден край за 1. клас. С., Просвета, 2002.
 5. Гетова, Д. и колектив. Книга за учителя по роден край 1. клас. С., Просвета, 2005.
 6. Димитров, Д. и колектив. Изобразително изкуство за първи клас. С., Просвета, 2006.
 7. Димчев, В. Изобразително изкуство. Методика. С, Просвета, 1993.
 8. Занков, О. Диагностика на резултатите от изобразителната дейност на учениците. – Начално образование, 1994, №1.
 9. Занков, О. Развитие на изобразителните способности на учениците в началното училище. – Начално образование, 1997, №2.
 10. Зафирова, Л. Педагогически възможности за практическо реализиране на интеркултурното образование в началното училище. – Начално образование, 2006, №5.
 11. Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищно възпитание и подготовка (2006–2015): www.bglog.net
 12. Учебни програми за първи клас на Министерството на образованието и науката.