razrabotki

Методи и методология на педагогическите изследвания. Анкета в педагогическото изследване

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - реферат

Използвана литература:

  1. Бижков. Г., Методология и методи на педагогическите изследвания. Издателство „Аскони-Издат“, София, 1995
  2. Иванов, И., Педагогическа диагностика. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски, Шумен, 2006
  3. Костов, К., Научно изследване във фузуческото възпитание, спорта и кинезитерапията. Университетско издателство „Неофит Рилски“, Благоевград, 2014
  4. Попкочев, Тр., Социалнопедагогическа диагностика. Университетско издателство „Неофит Рилски“, Благоевград, 2015
  5. Славова, М., А. Славчев. Статистически методи за обработка на анкети Педагогически форум. 2015