Razrabotki

Методи и оценки на ефективността на управлението на училището

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 17 страници 

Тема: Методи и оценки на ефективността на управлението на училището

Съдържание

 1. Увод
 2. Основна част
  • Метод и оценка на ефективна управленска дейност на директора
 3. Изводи
 4. Заключение
 5. Използвана литература

 

 

Използвана литература

 • Ангелов, А. Основи на мениджмънта. С., 1998.
 • Ал-махбуб, И. Цели и направления на административното ръководство според училищните директори//Сп. Педагогика, брой I, 1996.
 • Балкански П., Проблеми на емпиричното изследване на управлението на училището, НИО, С, 2000.
 • Балкански П., Училищен мениджмънт, С, 1998.
 • Бизова-Георгиева, М.В. Примерен компетентностен модел на училищния директор//Сп. Организация и управление на училището и детските градини, бр. 2/2017
 • Димитрова, Сн. и кол. Добрият ръководител: предизвикателство да управляваш. С., 2014.
 • Крумов, В. Целеви подход за оценка на професионалната компетентност на училищния директор. //Сп. Предучилищно § училищно образование, № 5/2018.
 • Крейнър С., Ключови думи в мениджмънта, С, 2005.
 • Маджирова К., Директорът на училището и ефективният мениджмънт, С, 2002.
 • Павлова, В. Ролеви и функционални характеристики на директора//Сп. Педагогика, № 6, 2010.
 • Шехова-Канелова, М., Маринов, В. Директорите за себе си и учителите за директорите. с. 63-64
 • Шехова, М. Качество на образованието: проблеми и технологии на управление//Сборник на Университетско издателство „Неофит Рилски“, Бл., 2013
 • Ross, J.A. & Gray, P. (2006). School Leadership and Student Achievement: The Mediating Effects of Teacher Beliefs. Canadian Journal of Education, с.815
 • [1] Grissom, J.A. & Loeb, S. (2009). Triangulating Principal Effectiveness: How Perspectives of Parents, Teachers, and Assistant Principals Identify the Central Importance of Managerial Skills. National Center for Analysis of Longitudinal Data in Education Research (CALDER), Working Paper 35. Washington, DC: The Urban Institute, с.11
 • Bryk, A.S. (2010). Organizing Schools for Improvement. Phi Delta Kappan, 91(7).