razrabotki

Методи и форми за кариерно образование

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - реферат

Съдържание:

  1. Характеристика и значение на кариерното образование и ориентиране
  2. Характеристика на кариерното образование
  3. Методи кариерно образование
  4. Форми на кариерно образование

4.1. Форми на организация на кариерното ориентиране и консултиране

          Литература

  • Вачкова, Е. И колектив, Ефективно управление на човешките ресурси, С., 2005
  • Гратън, Л., Жизнена стратегия, Класика и стил, С., 2003
  • Каплан, Р., Стартегически карти, Класика и стил, С., 2006
  • Рибарска, Е., В. Василев, Публичен мениджмънт, Бон, Бл., 2009
  • Шарланова, В. „Световното кафене” – иновативен метод за кариерно развитие на педагогическите кадри. Във: Сборник статии: „Национален педагогически форум с международно участие". Стара Загора. 2008.
  • Шарланова, В. Идентифициране и валидиране на знания, умения и компетенции. Във: Сборник доклади: Международна научна конференция „Икономика на знанието – възможности и предизвикателства пред висшето образование”. Бургаски свободен университет, 2008.