razrabotki

Методи на натоварване в спортната подготовка

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - реферат

Съдържание:

1. Обща характеристика на физическо натоварване

2. Характеристика на физическо натоварване

3. Компоненти на физическото натоварване

4. Методи на физическо натоварване

5. Фактори от които зависят методите на спортна подготовка и тренировка

 

         Използвана литература:

  1. Канелов, И. Лекционен курс: Теория и методика на спортната подготовка. Бл., 2018.
  2. Нестеровский, Д. И., Баскетбол – теория и методика на обучението, изд. Академия, Москва,
  3. Русев, Р. З. Златев. Ръководство за управление на физическото натоварване в различните образователни степени. Бл., 1998.
  4. Топузов, Ив., Спортна медицина и хигиена. Югозападен университет „Н. Рилски“, Благоевград, 2007.