Razrabotki

Учебно портфолио. Тема: Методи на обучение

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Учебно портфолио - 17 страници

Съдържание

 1. Увод
 2. Теоретичен анализ

2.1. Дидактически форми, методи и средства за организация на учебната дейност

2.2. Съдържание и организация на самостоятелната работа на учениците

2.3. Традиционни и иновационни идеи и практики за активизиране на самостоятелната учебна дейност

 1. Практическа част

3.1. Методи на протичане на обучението по Околен свят

 1. Заключение

Използвана литература:

 1. Василева, Е., „Детето в началното училище”, С., 2002
 2. Сп. Начално образование, „Развитие на творческите способности на учениците” , бр.2/2009.
 3. Стоименова, Я., „Урокът по математика в I – IV клас”, Бл., 2007.
 4. Тодорина, Д., Ан. Антонова, Л. Тодорова, В. Гюрова, „Дидактика”, Бл., 2003.
 5. Тодорина, Д., и кол. Педагогика. Дидактика. Част 3.
 6. Тодорина, Д. Урокът – основна организационна форма на обучение. Благоевград 1996.
 7. Попов, Т., и кол. Теория на обучението. Дидактика. Втора част. Габрово, 2015.